Firma SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o. CHODOV sponzoruje mládežnický tenis na Lokomotivě K.Vary.

SKF Lubrication Systems CZ přispěla částkou 2.000 Kč na sportovní oblečení mládežnických družstev Lokomotivy.